Prohlášení o ochraně osobních údajů

3A Composites respektuje ochranu Vašich osobních údajů

Jakmile je během internetové nabídky společnosti 3A Composites GmbH možnost k zadání osobních nebo obchodních údajů, poskytuje uživatel tyto údaje výslovně dobrovolně. Abychom mohli Vaši poptávku zpracovat (zaslání prospektu, vzorku nebo cenové nabídky), spolupracujeme částečně s partnery/prodejci, kterým Vaše údaje poskytneme k co nejrychlejšímu vyřízení Vaší poptávky. Se všemi údaji je zacházeno důvěrně, podle platných ustanovení na ochranu osobních údajů.

Přístupové údaje

Provozovatel internetových stránek resp. poskytovatel získává údaje o přístupu na stránku a ukládá je jako soubory protokolu serveru. Takto se protokolují následující data:

 • navštívené internetové stránky
 • datum a čas návštěvy
 • množství odeslaných dat v bajtech
 • zdroj/odkaz, prostřednictvím kterého jste se na internetovou stránku dostali
 • použitý prohlížeč
 • použitý operační systém
 • použitá IP adresa

Získané údaje slouží výhradně pro statistické vyhodnocení a zlepšení internetové stránky. Provozovatel internetové stránky si však vyhrazuje právo dodatečné kontroly souborů protokolu serveru v případě konkrétního podezření na nezákonné využití.

Soubory cookie

Tato stránka používá soubory cookie. Jsou to malé textové soubory, které se ukládají na Vašem koncovém zařízení. Váš prohlížeč tyto soubory využívá. Použitím souborů cookie se zvyšuje uživatelský komfort a bezpečnost této internetové stránky.

Běžné prohlížeče poskytují možnost v nastavení pro zamítnutí souborů cookie. Upozornění: Pokud provedete příslušná nastavení, není zaručeno, že budete moci využívat všechny funkce této internetové stránky bez omezení.

Zacházení s osobními údaji

Provozovatel internetové stránky získává, využívá a poskytuje Vaše osobní údaje jen tehdy, pokud je to dovoleno v rámci zákona nebo pokud se získáváním údajů souhlasíte. Za osobní údaje se považují všechny informace, které slouží k identifikaci Vaší osoby a které je možno směrem k Vám zpětně dohledat – to znamená například Vaše jméno, Vaše e-mailová adresa a telefonní číslo.

Využití Google Analytics

Tato internetová stránka využívá Google Analytics, analytickou internetovou službu společnosti Google Inc. („Google“). Využití se provádí na základě čl. 6 odst. 1, věta 1, písm. f. nařízení GDPR. Google Analytics využívá tzv. „soubory cookie", textové soubory, které se ukládají na Vašem počítači a které umožňují analýzu používání internetové stránky. Informace vytvořené prostřednictvím soubory cookie o využívání internetové stránky jako

 • typ a verze prohlížeče
 • použitý operační systém
 • adresa URL odkazujícího serveru (dříve navštívená stránka)
 • název hostitele přistupujícího počítače (IP adresa)
 • čas dotazu serveru

se zpravidla přenáší na server Google v USA a zde se ukládají. IP adresa z Vašeho prohlížeče přenesená v rámci Google Analytics se nespojuje s ostatními údaji získanými společností Google. Na této internetové stránce jsme Google Analytics rozšířili o kód „anonymizeIP“. Garantuje to maskování Vaší IP adresy, takže jsou všechny údaje zjišťovány anonymně. Kompletní IP adresa se na server Google v USA přenáší a zde zkracuje jen ve výjimečných případech.

Google tyto informace využívá z pověření provozovatele této internetové stránky k vyhodnocování Vašeho používání internetové stránky, k vytváření sestav o aktivitách internetové stránky a poskytování dalších služeb v souvislosti s používáním internetové stránky a internetu provozovateli internetové stránky. Ukládání souborů cookie můžete zamezit příslušným nastavením softwaru Vašeho prohlížeče; upozorňujeme však na to, že je v tomto případě možné, že nebude možno v celém rozsahu využívat všechny funkce této internetové stránky.

Navíc můžete sběr údajů vytvořených prostřednictvím souborů cookie a vztahujících se na používání internetové stránky (vč. Vaší IP adresy) společností Google a zpracování těchto dat společností Google zablokovat tak, že si stáhnete a nainstalujete plugin prohlížeče dostupný na následujících stránkách: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Jako alternativu k rozšířením prohlížeče, zvláště u prohlížečů na mobilních zařízeních, navíc můžete shromažďování údajů prostřednictvím Google Analytics zamezit kliknutím na následující odkaz: Deaktivovat sledování

Bude použit soubor cookie typu Opt Out, který zamezí shromažďování Vašich údajů při příští návštěvě této internetové stránky. Soubor cookie typu Opt Out je platný jen pro tento prohlížeč a jen pro naši internetovou stránku a bude uložen na Vašem zařízení. Pokud soubor cookie v tomto prohlížeči vymažete, musíte soubor cookie typu Opt Out znovu nastavit.

Další informace o ochraně osobních údajů v souvislosti se službou Google Analytics naleznete i v podpoře Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en).

Právo na podání stížnosti / práva dotčených osob

Pokud máte dotazy týkající se zpracování Vašich osobních údajů, můžete se obrátit přímo na osobu odpovědnou za ochranu osobních dat, která je Vám k dispozici také v případě žádosti o poskytnutí informací, požadavků nebo stížností. Navíc máte právo na námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, na omezení jejich zpracování, jejich opravu, výmaz a přenositelnost.

Dále máte právo na podání stížnosti u dozorčího úřadu.