Právní upozornění k používání internetové nabídky společnosti 3A Composites GmbH

Využití této nabídky se řídí následujícími ustanoveními, s nimiž na základě přístupu na tyto webové stránky vyjadřujete souhlas:

Autorské právo

Tyto webové stránky slouží jako zdroj informací o společnosti 3A Composites GmbH a jejích výrobcích. Texty, obrázky, grafické prvky a design těchto stránek jsou chráněny autorským zákonem.
Kopírování, rozšiřování a změny obsahu stránek ke komerčním účelům jsou výslovně zakázány. Stahování a tisk textů, obrázků a grafických prvků je dovoleno pouze k osobnímu, soukromému a nekomerčnímu používání. Rozmnožování obsahu v publikacích jakéhokoli druhu je přípustné pouze na základě písemného souhlasu společnosti 3A Composites GmbH.

Vyloučení odpovědnosti za informace

Obsah těchto webových stránek slouží výhradně ke všeobecným informačním účelům. Informace byly pečlivě ověřeny a zkontrolovány. Přesto však nelze zcela vyloučit chyby a nepřesnosti. Společnost 3A Composites GmbH proto nepřebírá s ohledem na správnost, úplnost a aktuální stav odpovědnost za škody materiální nebo ideové povahy, ke kterým může dojít vlivem používání nesprávných nebo neúplných informací v rámci této internetové nabídky.

Společnost 3A Composites GmbH si výslovně vyhrazuje právo na změny, doplnění, odstranění nebo časově omezené či trvalé odebrání částí stránek nebo kompletního internetového obsahu bez zvláštního upozornění.

Vyloučení odpovědnosti za odkazy

Obsah externích internetových stránek, na něž je v rámci internetové nabídky přímo či nepřímo odkazováno prostřednictvím odkazů, je pečlivě kontrolován. Propojení formou odkazů se uskutečňuje pouze tehdy, pokud příslušné stránka v době propojování nemá žádný protiprávní obsah. Za obsah, případné změny nebo nastavení propojených stránek však odpovídají výhradně provozovatelé. Z tohoto důvodu nepřebírá společnost 3A Composites GmbH za externí obsah žádnou odpovědnost. Za škody, které vyplývají z používání těchto externích stránek, odpovídá výhradně poskytovatel stránky, na kterou se odkazuje.

Kontaktní údaje

Používání zde zveřejněných kontaktních údajů k zasílání obchodních, výslovně nevyžádaných informací není dovoleno. Právní kroky proti odesílateli takzvaného spamu si v případě porušení tohoto zákazu vyhrazujeme.