Juridische instructies voor het gebruik van de website van 3A Composites GmbH

Voor het gebruik van deze website gelden de volgende bepalingen waar u door deze website te openen, toestemming voor geeft:

Auteursrecht

Op deze website wordt informatie verstrekt over 3A Composites GmbH en de producten van dit bedrijf. Op de teksten, afbeeldingen, foto's, grafieken en het design van deze pagina's rust auteursrecht.
Het kopiëren, verspreiden en wijzigen van de inhoud van deze pagina's voor commerciële doeleinden is uitdrukkelijk verboden. Het downloaden en afdrukken van teksten, afbeeldingen, foto's en grafische elementen is alleen voor persoonlijk, particulier en niet-commercieel gebruik toegestaan. Het vermenigvuldigen van de inhoud in alle soorten publicaties is alleen toegestaan als 3A Composites GmbH hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

Uitsluiting van aansprakelijkheid voor informatie

De inhoud van deze website is alleen bedoeld voor algemene informatieve doeleinden. Deze informatie is zorgvuldig uitgezocht en gecontroleerd. Maar fouten en onnauwkeurigheden kunnen toch niet volledig worden uitgesloten. 3A Composites GmbH is daarom met het oog op de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud op de website niet aansprakelijk voor materiële of immatriële schade die door het gebruik van foutieve of onvolledige informatie op deze website ontstaat.

3A Composites GmbH behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina's of de hele website zonder afzonderlijke aankondiging te wijzigen, aan te vullen, te wissen of tijdelijk of definitief te verwijderen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid voor links

Inhoud van websites van derden waar in het kader van de website direct of indirect met links naar wordt verwezen, wordt zorgvuldig gecontroleerd. Er wordt alleen een link geplaatst als de gelinkte pagina op het tijdstip waarop de link wordt geplaatst, geen illegale inhoud bevat. Maar uitsluitend de exploitanten zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte pagina's en het eventueel wijzigen of verwijderen van deze pagina's. Daarom kan 3A Composites GmbH niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van derden. Voor schade die door het gebruik van deze pagina's van derden ontstaan, is alleen de aanbieder van de pagina waar naar wordt verwezen aansprakelijk.

Contactinformatie

Het gebruik van de contactinformatie die hier is vermeld, is niet toegestaan voor het verzenden van niet-zakelijke, niet uitdrukkelijk opgevraagde informatie. Wij behouden ons als dat toch gebeurt, uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen tegen de verzender van zogenaamde spammails te ondernemen.