Vyhlásenie o ochrane údajov

3A Composites rešpektuje vašu ochranu údajov

Pokiaľ v rámci internetovej ponuky spoločnosti 3A Composites GmbH existuje možnosť zadávania osobných alebo obchodných údajov, tak tieto údaje poskytuje používateľ výslovne na dobrovoľnom základe. Aby sme mohli vašu požiadavku spracovať (zasielanie prospektov alebo vzoriek, cenový dopyt), čiastočne spolupracujeme s partnermi/predajcami, ktorým vaše údaje čo najrýchlejšie postupujeme s cieľom čo najrýchlejšieho splnenia vašej požiadavky. So všetkými údajmi sa nakladá dôverne podľa platných ustanovení právnych predpisov o ochrane údajov.

Údaje o prístupoch

Prevádzkovateľ webovej lokality, resp. poskytovateľ lokality, získava údaje o prístupoch na lokalitu a uchováva ich v „súboroch denníka servera“. Tak sa zaprotokolujú nasledujúce údaje:

 • navštívená webová lokalita,
 • čas v okamihu prístupu,
 • množstvo odoslaných údajov v bajtoch,
 • zdroj/odkaz, z ktorého ste sa dostali na lokalitu,
 • použitý prehliadač,
 • použitý operačný systém,
 • použitá IP adresa.

Získané údaje slúžia len na štatistické vyhodnotenie a na zlepšenie webovej lokality. Prevádzkovateľ webovej lokality si však vyhradzuje právo dodatočne skontrolovať súbory denníka servera, pokiaľ by konkrétne dôvody poukazovali na protiprávne používanie.

Súbory cookie

Webová lokalita používa súbory cookie Ide pritom o malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom koncovom zariadení. Váš prehliadač pristupuje k týmto údajom. Použitím súborov cookie sa zvyšuje pohodlie používateľa a bezpečnosť na tejto webovej lokalite.

Bežné prehliadače ponúkajú možnosti nastavenia, aby súbory cookie neboli povolené. Upozornenie: Nie je zaručené, že budete môcť bez obmedzení pristupovať ku všetkým funkciám tejto webovej lokality, keď vykonáte príslušné nastavenia.

Nakladanie s osobnými údajmi

Prevádzkovateľ webovej lokality získava, používa a potom postupuje vaše osobné údaje len vtedy, keď je to povolené zákonom alebo keď súhlasíte so získavaním údajov. Za osobné údaje sa považujú všetky informácie, ktoré slúžia na určenie vašej osoby a môžu vás identifikovať – ako napríklad vaše meno, e-mailová adresa a telefónne číslo.

Používanie Google Analytics

Táto webová lokalita používa Google Analytics, webovú analytickú službu spoločnosti Google Inc. („Google“). Používanie služby sa realizuje na základe čl. 6 ods. 1 s. 1 písm. f. GDPR. Google Analytics používa tzv. „súbory cookie“, textové súbory, ktoré sa ukladajú na vašom počítači a umožňujú analýzu vášho používania webovej lokality. Informácie generované súborom cookie o vašom používaní webovej lokality ako

 • typ/verzia prehliadača,
 • použitý operačný systém,
 • referer URL (stránka navštívená predtým),
 • názov hostiteľa pristupujúceho počítača (adresa IP),
 • čas požiadavky servera,

sa spravidla prenesú na server spoločnosti Google v USA a tam sa uložia. Google nepriradí adresu IP odoslanú z vášho prehliadača v rámci služby Google Analytics k iným údajom. Okrem toho sme na tejto webovej lokalite rozšírili službu Google Analytics o kód „anonymizeIP“. To zaručuje maskovanie vašej adresy IP, takže všetky údaje sa získavajú anonymne. Len vo výnimočných prípadoch sa celá adresa IP prenesie na server spoločnosti Google v USA a tam sa skráti.

Z poverenia prevádzkovateľa tejto webovej lokality spoločnosť Google použije tieto informácie na vyhodnotenie vášho využívania webovej lokality, na zostavenie správ o aktivitách na webovej lokalite a na poskytovanie ďalších služieb prevádzkovateľovi webovej lokality spojených s využívaním webovej lokality a využívaním internetu. Ukladaniu súborov cookie môžete zabrániť príslušným nastavením vášho prehliadača. Upozorňujeme však na to, že v tomto prípade možno nebudete môcť v plnom rozsahu využívať všetky funkcie tejto webovej lokality.

Okrem toho môžete zabrániť zaznamenávaniu údajov generovaných súborom cookie a vzťahujúcich sa na vaše využívanie webovej lokality (vrátane vašej IP adresy) spoločnosťou Google, ako aj spracúvaniu údajov zo strany Google tým, že si prostredníctvom nasledujúceho prepojenia stiahnete a nainštalujete doplnok prehliadača: tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk. Alternatívne k doplnku prehliadača, predovšetkým pri prehliadačoch na mobilných koncových zariadeniach, môžete zabrániť zaznamenávaniu údajov službou Google Analytics tým, že kliknete na nasledujúce prepojenie: Deaktivácia sledovania

Nainštaluje sa súbor cookie Opt-Out (explicitný nesúhlas), ktorý zabraňuje budúcemu zaznamenávaniu vašich údajov pri návšteve tejto webovej lokality. Súbor cookie Opt-Out je platný len v tomto prehliadači a len pre našu webovú lokalitu, a uloží sa vo vašom zariadení. Ak súbory cookie vymažete vo svojom prehliadači, musíte súbor cookie Opt-Out opätovne nainštalovať.

Ďalšie informácie o ochrane údajov v súvislosti so službou Google Analytics nájdete v Pomocníkovi služby Google Analytics na adrese (support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sk).

Zodpovedná osoba / právo sťažovať sa / práva dotknutých osôb

Ak máte otázky ohľadne spracúvania vašich osobných údajov, môžete sa obrátiť priamo na našu zodpovednú osobu, ktorá je vám k dispozícii aj v prípade žiadostí o informácie, požiadaviek alebo sťažností. Okrem toho máte právo namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov, právo na obmedzenie spracovania, právo na opravu, právo na vymazanie a právo na prenosnosť údajov. Vo vyššie uvedených prípadoch sa obráťte na našu podnikovú zodpovednú osobu:
Ing. Katarína Lazorová, Polycasa Slovakia, s.r.o., M.R.Štefánika 71, 01039 Žilina.

Okrem toho máte právo podať sťažnosť úradu na ochranu osobných údajov.